top of page
Проверьте позже
Когда посты будут опубликованы, вы увидите их здесь.

Журнал "Східний світ"

“Східний світ” – щоквартальний науковий журнал, видається Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

 

Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Вітаються також публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу.

 

ISSN 1682-5268 (Online), ISSN 1608-0599 (Print)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15802-4274 ПР від 28.09.2009

Фахова реєстрація у ВАК України: Спеціальність: 07.00.02 – Всесвітня історія.

​​

 

Журнал “Східний світ” почав видаватися з 1927 року у Харкові як друкований орган Всеукраїнської асоціації сходознавців. У 1931-му році його видання припинилося. Два останні номери (№ 6 (15) за 1930 р. і здвоєний № 1/2 (16/17) за 1931 р.) вийшли під назвою “Червоний Схід”. У 1993 р. у Києві, за ініціативи Омеляна Пріцака, засновника і тодішнього директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, було відновлене видання наукового журналу “Східний світ”, який став головним періодичним виданням інституту. Всього з 1927 року до сьогодні світ побачили 90 номерів. З 2003 року журнал “Східний світ” став виходити поквартально.

 

Періодичність журналу становить 4 номери в рік (один номер у квартал).

 

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Основні рубрики нашого журналу:

 • Історія

 • Джерелознавство та історіографія

 • Мови та літератури

 • Сакральні тексти Сходу

 • Пам’ятки східного походження на теренах України

 • Сучасний Схід

 • Інформаційні ресурси Сходу

 • Переклади

 • Спадщина

 • Рецензії

 • Хроніка

 

До рубрики “Хроніка” приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном, а також есе, присвячені мандрівкам у країни Сходу.

Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше див.: розділ “Для авторів”).

 

Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

 

При передруку посилання на “Східний світ” обов’язкове.

 

 

Контакти:
 
Адреса:
01001, Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 226
 
Тел.:
+38(044)2787652 (головний редактор),
+38(044)2799971 (редакція)
 
Email:
 
bottom of page