top of page

Заява про дотримання публікаційної етики

Редакційна колегія наукового журналу “Східний світ” у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями та запобігання можливим конфліктам інтересів та ін.

Редакція в свою чергу послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та, зокрема, керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Процедура рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії; вона орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами подвійного “сліпого” рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентом (рецензентами) відбувається через головного редактора журналу.

Наукові статті анонімно рецензуються членами редколегії журналу та запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту статті.

Обов’язки рецензентів

Будь-який вибраний рецензент, який не має відповідної кваліфікації для розгляду дослідження, або знає, що його невідкладний розгляд є неможливим, має повідомити про це редактору і відмовитися від процесу розгляду.

Рецензенти висловлюватимуть свою точку зору, підкріплюючи її відповідними аргументами.

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок або аргумент, які вже раніше звучали, мають супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент повинен також звернути увагу редакторів на будь-яку істотну схожість між рукописом розглянутої і будь-якої іншої опублікованої роботи в цій галузі.

Рецензенти зобов’язуються не розглядати рукописи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних або інших відносин та зв’язків з будь-яким з авторів або установ, пов’язаних з представленим дослідженням.

Обов’язки редакційної колегії

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія (спираючись на висновки рецензента (рецензентів)), про що автора інформує редакція журналу.

Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті (виправляти термінологічні, стилістичні, фактологічні та інші помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст), що не спотворює її змісту.

Відхилені статті повторно не розглядаються.

Редакційна колегія оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом незалежно від статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Редакційна колегія не розкриває будь-яку інформацію про представлені рукописи нікому, окрім авторів, рецензентів, потенційних рецензентів. Редакційна колегія наголошує, що інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, залишатимуться конфіденційними і не використовуватимуться для особистої вигоди.

Обов’язки авторів

Автори повинні гарантувати, що представлена робота оригінальна і не була опублікована в іншому місці будь-якою мовою. Якщо ж автори використовували роботу і / або слова інших, про це зроблені відповідні посилання.

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також охарактеризувати її значущість. Текст дослідження повинен містити достатньо докладну інформацію і посилання. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятні.

Автор не повинен взагалі публікувати текст, що описує по суті одне й теж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Належне визнання роботи інших завжди має бути присутнім у поданій на розгляд науковій праці. Автори повинні згадати та послатись на публікації, які вплинули на їхні дослідження.

Автори також повинні враховувати наступне: редакція журналу здійснює суворий контроль за надмірним (не більше 2-ох – 3-ох посилань) і не виправданим цитуванням власних публікацій, у разі виявлення подібних явищ, такі публікації не будуть прийматись до друку.

Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій і науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Авторам дозволено розміщувати свої остаточні PDF-файли, які надаються журналом “Східний світ”, на їхніх особистих або інституційних веб-сайтах і передавати, при необхідності, ці файли в архіви.

Положення про етику наукових публікацій затверджено на засіданні Редакційної колегії журналу “Східний світ” 20 квітня 2017 року.

Політика відкритого доступу

Журнал “Східний світ” дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.

Контакти:
 
Адреса:
01001, Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 226
 
Тел.:
+38(044)2787652 (головний редактор),
+38(044)2799971 (редакція)
 
Email:
 
bottom of page