top of page

Редколегія

 

Головний редактор:

Отрощенко Іванна Віталіївна (Київ) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

orcid.org/0000-0003-3508-7954

Заступники головного редактора:

Бубенок Олег Борисович (Київ) – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

orcid.org/0000-0002-0104-6081

Хамрай Олексій Олександрович (Київ) – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Відповідальний секретар: 

Мусійчук Вікторія Анатоліївна (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

orcid.org/0000-0002-4456-4487

Члени редколегії:

Богомолов Олександр Вікторович (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Директор Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, завідувач відділу сучасного Сходу.

orcid.org/0000-0002-7422-0167

Вовін Олександр Володимирович (Париж) – PhD, професор, директор з досліджень (Directeur d'études) Центру лінгвістики Східної Азії Вищої школи соціальних наук (Centre de recherches linguistique sur l’Asie Orientale (CRLAO), Ecole des hautes études en science sociaes (EHESS)), член Європейської академії наук (Academia Europaea).

Гасанли Джаміль Поладхан огли – доктор історичних наук, професор, експерт Інформаційного агентства “Туран”.
Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204776115

orcid.org/0000-0001-6844-1812

Дрига Ірина Миколаївна (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

orcid.org/0000-0002-1885-8000

Дрор Ольга (США) – PhD, асоційований професор факультету історії, Коледжу вільних мистецтв при Техаському університеті A & M.

Кемпер Міхаель (Амстердам, Нідерланди) – PhD, професор Університету Амстердаму.

orcid.org/0000-0002-6676-9563

Кіктенко Віктор Олексійович (Київ) – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

orcid.org/0000-0002-0078-4285

Кочубей Юрій Миколайович (Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Ламажаа Чіміза Кудер-ооловна (Москва, Росія) – доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту фундаментальних і прикладних досліджень Московського гуманітарного університету.

Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202546919

orcid.org/0000-0003-1813-3605

Мавріна Ольга Степанівна (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; старший науковий співробітник відділу Євразійського степу.

Ольмез Мегмед (Анкара, Туреччина) – PhD, професор, глава вченої експертної ради Турецького лінгвістичного товариства.

orcid.org/0000-0001-6422-954X

Радівілов Даніїл Анатолійович (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Смолій Валерій Андрійович (Київ) – академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історії НАН України.

Тарасенко Микола Олександрович (Київ) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

orcid.org/0000-0001-6779-2258

Яворська Галина Михайлівна (Київ) – державний експерт, доктор філологічних наук, Національний інститут стратегічних досліджень.

orcid.org/0000-0001-7731-4786

Контакти:
 
Адреса:
01001, Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 226
 
Тел.:
+38(044)2787652 (головний редактор),
+38(044)2799971 (редакція)
 
Email:
 
bottom of page